Εμπόριο δημητριακών - Συγκέντρωση αγροτικών προϊόντων
PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. συγκεντρώνοντας μεγάλες ποσότητες σίτου σκληρού, σίτου μαλακού και κριθαριού κατά τις αλωνιστικές περιόδους και έχοντας στη διάθεσή της τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους μπορεί να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό μεγάλες ποσότητες δημητριακών με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Εκτός από δημητριακά η Θρακική Σποροπαραγωγή ασχολείται και με τη συγκέντρωση σύσπορου βαμβακιού, συνεργαζόμενη με εκκοκκιστήρια της περιοχής.

Όπως επίσης και με συγκέντρωση βιομηχανικού ηλίανθου συνάπτοντας συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και μεγάλων οίκων στο χώρο της μετα ποίησης.