Υπηρεσίες
PDF Εκτύπωση E-mail

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους πελάτες της σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.

Τον τελευταίο χρόνο έχει εντάξει τους παραγωγούς σε ομάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης σιτηρών όπου η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους καλλιεργητές πιστοποιημένου σκληρού σίτου.

Επίσης, συνάπτει συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο της μεταποίησης ώστε να διασφαλίσει την απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής και εντάσσει τους παραγωγούς στη συμβολαιακή γεωργία.