Ανοιξιάτικη Λίπανση Σιτηρών
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2021 13:19
PDF Εκτύπωση E-mail
Τα Νέα μας

 

cereal1

Η φετεινή χρονιά αποτελεί σημείο αναφοράς στην καλλιέργεια του σκληρού σίτου καθώς η τιμή παραγωγού ήταν υψηλότερη από τις προηγούμενες χρονιές.

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Παρόλα αυτά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοικές για την ομαλή εγκατάσταση και εξέλιξη της καλλιέργιεας. Οι ξηρασία τους φθινοπωρινούς μήνες δεν επέτρεψε τις σπορές στο χρόνο που έπρεπε.

Οι συνεχείς υγρασίες κατα την περίοδο του φυτρώματος καθώς και οι χαμηλές θερμοκρασίες της τελευταίας εβδομάδας ευνοούν τις μηκυτολογικές ασθένειες και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των σιτηρών.

Οι προτάσεις της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι τα αζωτούχα λιπάσματα Nutrammon και Nitrocan που έχουν ισορροπημένη σχέση μεταξύ Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου και εξασφαλίζουν τόσο την άμεση όσο και την μακροπρόθεσμη τροφοδοσία της καλλιέργειας.

Πιο συγκεκριμένα η περιεκτικότητα των λιπασμάτων σε θείο (S), κάνει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία περισσότερο αφομοιώσιμα με το να θερμαίνει τοπικά το καταπονημένο ριζικό σύστημα.